جلسه دمو گروهی راهکارهای پیشرفته ی تصمیم گیری استراتژیک صنعت بیمه برگزار شد

94/10/02

صبح روز چهارشنبه 25 آذر ماه 1394، جلسه دمو گروهی راهکارهای تصمیم گیری استراتژیک صنعت بیمه با حضور تعدادی از مدیران، مشاوران و کارشناسان شرکت های بیمه ایرانی در محل تالار اجتماعات مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. در این جلسه سام صفوی، مدیر عامل گروه مشاوران سام به معرفی راهکارهای تصـــــمیم گیری استراتژیک صنعت بیمه که توسط این شرکت و بر مبنای DNA پیشـــــرفته D-SIGHT و پس از حدود 2 سال فعالیت های تحقیقاتی در صنعت بیمه، توسعه داده شده است پرداخت. راهکارهای ارائه شده در این جلسه و شرایط ویژه ی در نظر گرفته شده به مناسبت هفته ی پژوهش و فناوری مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

با توجه به این که صنعت بیمه از طرفی یک صنعت رقابتی و از طرف دیگر یک صنعت علمی و مدرن است، به کار گیری چنین سیستم هایی برای کمک به افزایش بازدهی کل شرکت و درنتیجه موفقیت شرکت های بیمه در بازار رقابت، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.