کارگاه یکروزه آشنایی با متد ها و ابزارهای پیشرفته ی ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و مناقصه گران

با توجه به اهمیت مساله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، مناقصه گران و پیمانکاران برای شرکت ها و سازمان ها، و نیز با توجه به عدم اثر بخشی و کارامدی ابزارها و شیوه های موجود، اولـیـن کــارگـــاه آموزشی در این رابطه با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت ها و سازمان های ایرانـــی با روش ها و ابزارهای پیشرفته ارزیابی تامــــین کنندگان و مناقصه گران توسط گروه مشاوران سام با همــــکاری شرکت D-SIGHT بلژیک و با حمایت انجمن لجستیک ایران برگزار می گردد.

در دوران پسا تحریم، اهمیت انتخاب با ارزش ترین تامین کننده/تامین کنندگان برای شرکت های ایرانی دو چندان است. این موضوع، شامل خرید کالاها و فناوری، خدمات، مناقصات و قرار دادهای پیمانکاری نیز خواهد بود. همچنین ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی هر دو مورد توجه قرار خواهد گرفت.

درباره کارگاه
عنوان کارگاه یکروزه آشنایی با متد ها و ابزارهای پیشرفته ی ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و مناقصه گران
مدرس آقای سام صفوی (کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک)
مدت زمان برگزاری 9 صبح تا 3 بعد از ظهر
مخاطبان مدیران ارشد ، مدیران میانی و کارشناسان مرتبط با ارزیابی کیفی، ارزیابی فنی، مناقصات، خرید و مدیریت زنجیره تامین
تاریخ برگزاری یکشنبه 10 آبان 1394
محل برگزاری تهران- ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی- مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی- تالار خوارزمی
ظرفیت 150 نفر
مبلغ قابل پرداخت ثبت نام برای هر نفر 3،706،000 ریال شامل گواهینامه حضور و پذیرایی
رئوس مطالب
 • اهمیت متدها و فرایندهای تصمیم گیری در مدیریت تامین کنندگان و مناقصه گران
 • سورسینگ و پسا تحریم
 • مساله انتخاب تامین کنندگان به عنوان یک مساله چند معیاره
 • آشنایی با مفهوم ارزش به عنوان یک مفهوم کلیدی در انتخاب تامین کنندگان
 • ابزارهای پیشرفته ی سورسینگ و بهره وری
 • آشنایی با مشکلات و خطاهای رایج روش ها و ابزارهای فعلی ارزیابی تامین کنندگان و مناقصه گران
 • ارزیابی تامین کنندگان و مدیریت مناقصات در قوانین جاری کشور
 • آشنایی با یکی از متدهای تایید شده و پیشرفته ی جهانی ارزیابی تامین کنندگان(متدلوژی D-SIGHT) شامل PROMETHEE توسعه یافته، GDSS,SENSITIVITY ANALYSIS,GAIA,PREFERRENCE FUNCTIONS,UTILITY FUNCTIONS,AHP
 • اهمیت توجیه مستدل و علمی ذی نفعان و جلوگیری از طرح دعاوی علیه مدیران سازمان
 • مدیریت مذاکره با تامین کنندگان سازمان از طریق شبیه سازی عملکرد
 • سه گام تا طراحی یک سیستم مدرن ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و مناقصه گران
 • مروری بر تجارب موفق جهانی
 • مدل سازی و آنالیز یک مساله ی واقعی صنعت با استفاده از ابزارهای پیشرفته ی D-SIGHT