بازاریابی، تبلیغات و تجارت الکترونیک

همه می فروشند! سازمان ها و شرکت های تجاری در قبال فروش محصولات و خدمات خود کسب در آمد می کنند، رشد می کنند و بقای خود را تضمین می کنند. سازمان ها ی بخش عمومی با ارائه مناسب خدمات، کالاها و مفاهیم مورد نظر خود به عموم جامعه، رضایت مردم و نهاد ها و سازمان ها را به دست می آورند و باعث تضمین موفقیت دولتها و احزاب می شوند. نهاد های غیر انتفاعی و عام المنفعه مشتریان خود را ترغیب و متقاعد می کنند تا منابع مالی آن ها رابری رسیدن به اهداف عامه المنفعه تامین نمایند.

مساله مهم این است که فعالیت همه فروشندگان به موفقیت نمی انجامد. برای داشتن سهم مناسب و پایدار از بازار بایستی اقدامات حساب شده ای انجام داد. موفقیت در هیچ بازاری تصادفی نیست.

علاوه بر پیشرفت های چشمگیر دانش مدیریت و معرفی روش ها و ابزار های کارآمد، تغییرات تکنولوژیکی و به ویژه آنچه که در اثر توسعه دانش و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی ایجاد شده، در مجموع شرایط تازه ای را از فرصت ها و تهدید ها،در برابر سازمان ها و مدیرانشان فراهم آورده است. شاید امروزه بیش از مدیران همه فن حریف و همه چیز دان، به مدیرانی احتیاج داریم که بدانند جواب مساله خود را کجا و چگونه باید جستجو کنند. همین!

تردیدی نیست که استفاده از ابزارها و روش های غیر علمی و غیر حرفه ای حاصلی جز اتلاف منابع سازمان ندارد. گروه مشاوران سام، با تکیه بر دانش فنی کارشناسان، مشاوران و شرکای تجاری خود تلاش می کند تا سازمان ها و مدیران شان را در زمینه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی، سیاست گذاری و برنامه ریزی تبلیغات و نیز ورود به دنیای تجارت الکترونیک و موفقیت در آن یاری نماید.درخواست مشاوره

ثبت سفارش