تاریخچه

شرکت سهامی خاص ستارگان اندیشه مهستان با نام تجاری "گروه مشاوران سام" در سال ۱۳۸۸ با هدف توسعه مدیریت، بهبود عملکرد و افزایش کارآمدی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی تاسیس شده است. این گروه فعالیت خود را از ایران آغاز نموده و آن را به خاور میانه و جنوب غربی آسیا توسعه داده است. اکنون ما شریکی مطمئن برای شرکای تجاری و مشتریان خود هستیم.